Пратите нас на Фејсбуку   Twitter   Google+
 
Мапа сајта |
       
 
 
 
   
 
 
 
О нама
 

     Центар за културу и уметност делује као самостална радна организација у области културе с посебном одговорношћу. Оснивач Центра за културу и уметност је Скупштина општине Алексинац.

     Центар за културу и уметност своју делатност обавља у Дому културе Алексинац, Дому омладине Алексинац, на свим отвореним просторима прилагођеним за обављање културних делатности, покретним биоскопом за село, просторима у образовним установама и осталим просторима на којима је то могуће.

     Ова установа покрива највећи део културних потреба житеља општине Алексинац, с уверењем да култура има ограомну моћ да утиче на животе и да диктира вредности, намећући нове стандарде. Са својим партнерима апсолутни је заступник свих културних догађаја општине Алексинац. Корисник услуга је већи део становника општине.

     Центар за културу и уметност је дом свих врста уметности и свих културних дешавања на територији општине. У јединственом комплексу вишенаменских простора делују сви они који су заинтересовани за стваралачку продукцију  наше општине и  културу уопште. У Дому културе се налази Велика сала са вишенаменском сценом и укупно 444 места за седење у партеру и на балкону. Простор за играње на бини (без просценијума) је 9,10m x 8,40m и има 20 цугова од којих су 2 расветна. У оквиру сале налазе се пројекционе кабине, кабине за вођење светла и тона. У згради Дома културе је и гардероба. Две галерије су распоређене на улазу с леве и десне стране Велике сале. У згради се налазе просторије градског позоришта „Театар 91“ и Књижевног клуба „Велимир Рајић“. У саставу зграде, мада физички и адмистративно одвојена, налази се и Јавна библиотека „Вук Караџић“. У близини је и Завичајни музеј, а све се то налази у центру града.

     У будућем периоду Центар за културу и уметност  планира да постане упориште и извориште културе младих која тежи високим стваралачким дометима. Културе која би померила границе, убацила нову естетику и креативност својствену младим људима, неговала њихов критички дух отварајући стално нове дијалоге и наметајући нове стандарде и освајајући нове стваралачке тежње.

 
 
 
О нама